Historik

Heartbeats nuvarande sammansättning beskrivs på sidan Bandet. Här nedan är bilder på tidigare konstellationer. Bandmedlemmarna är listade från vänster till höger för varje foto. Vår basist Leif har tagit fotona om inte annat anges.

2016-2017

Heartbeat 2017
 • Leif Erichson
 • Nils Ono Andersson
 • Örjan Hansson
 • Lena Engelbrektsson
 • Björn Samuelsson
 • Palle Palmgren

2015

Heartbeat 2015
 • Leif Erichson
 • Örjan Hansson
 • Lena Engelbrektsson
 • Palle Palmgren
 • Nils Ono Andersson

2013-2014

Heartbeat 2014
 • Leif Erichson
 • Björn Engström
 • Lena Engelbrektsson
 • Claes Sandell
 • Örjan Hansson

Smiling Heart 2007-2013

Smiling Heart 2008 (foto Elisabeth Magnusson)

Heartbeat bildades 2013 från Smiling Heart när bandledaren Sven beslutade lägga ner bandet.

 • Örjan Hansson
 • Anders Höjer
 • Sven Lorenzon
 • Leif Erichson